Zájmové oddíly a kluby    
KROK Plaváček Chaoti KPP

WWW stránky oddílů

PLAVÁČEK
stránka oddílu

kormidlo.gif (10273 bytes)

T. O. KROK
stránka oddílů

znakkrok.gif (4630 bytes)

CHAOTI
stránky klubu
znak_chaoti.gif (2973 bytes)

KPP KROK
stránky KPP KROK

wwwkpp.jpg (3676 bytes)

 

Vodácký oddíl PLAVÁČEK

46. Přední hlídka Royal Rangers v ČR, Frýdek-Místek: Vodácký oddíl Plaváček

Oddíl byl založen v roce 2002. Oddíl pracuje s malými dětmi zejména ve věku od 6 do 12 let. Činnost oddílu se zaměřuje hry a přípravu na pobyty v přírodě, vodáctví a turistiku. Celoroční činnost probíhá formou oddílových schůzek, výletů a víkendových akcí. Od roku 2009 je členem celorepublikového sdružení Royal Rangers a Sdružení Klubko jej dnes zastřešuje pouze na území města Frýdek-Místek (fotogalerie Plaváčku)
(staré www Plaváčku)

Plavacek_tabor_04_005.jpg (11301 bytes)

Turistický oddíl KROK

(oddíl od 06 2007 pozastavil svou činnost z důvodu výměny vedoucích, jejjich vytížnosti a změny zájmů zbývajících členů.    Nástupnickou skupinou po T.O. Krok je dřevárenský klub Chaoti. Oddíl Krok opět čeká na své znovuobnovoení /v jeho historii několikáté/.)

Oddíl Krok pracuje ve Frýdku-Místku od r.1979. Celoroční činnost probíhá formou pravidelných oddílových schůzek, výletů a víkendových akcí.Děti se účí základním pravidlům kamarádského chování, pobytu v přírodě a získavají řadu dovedností - vázaní uzlů, práce s mapou, morseovku, rozdělávání ohně apod. Oddíl se zaměřuje i na práci s neorganizovanými dětmi, kdy oddíl příležitostně pořádá své schůzky v parku u sídliště Slezská a zapojuje do své činnosti i neorganizované děti z širokého okolí.(www stránky oddílu Krok)

oddil.jpg (11198 bytes)

CHAOTI - dřevárenský   klub

Dřevárenský klub Chaotů vznikal od roku 2002. Část členů oddílů Krok a jejich kamarádů se věnovala hraním Dračího doupě. Od Dračího doupěte už byl jenom krůček k dřevárnám - bojovým akcím vycházejích z fantazy. A tak po několika úvodních bitvách vznikl klub, který dnes nesmí chybět na žádných dřevárnách. Klub se schází pravidelně v klubovně Klubka, kde pořádá tréninky, připravuje výstroj a akce. Od roku 2007 je nástupnickým oddílem Kroku. (www stránky dřevárenského klubu Chaoti)

bpa_chaotove_l.jpg (33750 bytes)

KPP - Klub přátel přírody KROK

Klub sdružuje mládež a dospělé z nihž mnozí byli dříve členy dětských oddílů ze kterých odrostli. Zaměřuje se především na turistické akce, víkendové akce s různým zaměřením od tábornických až po vzdělávací, a to jak pro své členy tak pro širší veřejnost. Mnozí z členů zároveň pracují samostatně s dětmi a mládeží. Celkový počet členů a příznivců se pohybuje okolo 30 osob. Klub působí celoročně. (dále viz odkaz)

03_krok.jpg (13922 bytes)

Středoškolský klub mládeže KAMARÁDI (do 06/2004)

Studentský dobrovolnický klub při DC ADRA F-M
 

Středoškolský klub se vytvořil z programové skupiny Nízkoprahového Klubu CNN. Studenti ze středoškolského klubu mimo svou zájmovou činnost pomáhala při realizaci akcí pro děti a mládež jako např. při zajišťování Dětského dne radosti na Olešné, při doprovodném programu pro děti ve VSH při veletrhu Dům a zahrada, při povodních atd. Současně s tímto klubem jsme uskutečnili několik prožitkových akcí ve stylu Pohodovky. V roce 2004 tento klub ukončil vzhledem k maturitám svou činnost a klub byl nahrazen novým dorovolnickým středoškolským klubem, který vznikl ve spolupráci s Adrou a jejím dobrovolnickým centrem.

03_DD_Kamaradi.jpg (13196 bytes)

Zájmová činnost oddílu v Klubku je podporována městem Frýdek-Místek ve Frýdku-Místku, KÚ Moravskoslezského Kraje a MŠMT.

Fogalerie ZČ