TURISTICKÝ ODDÍL KROK Frýdek-Místek
FOTKY BODOVÁNÍ KRONIKY ....

Dětský Turistický Oddíl KROK vyvíjel svou činnost od r. 1979 do 2007. Od r. 2007 byla činnost oddílu přerušena s přáním, že snad bude znovu obnovena.

Historie oddílu KROK

 • Turistický oddíl Krok byl založen Hanou Palátovou v roce 1979. Během následných let se v oddíle vystřídalo několik desítek dětí a generací vedoucích. Jedni z posledních vedoucích před prvním rozdělením oddílu na začátku 90 let byli Iva Barcziová a Martin Rigler, pod jejichž vedením patřil k největším zájmovým oddílům ve městě. Oddíl pracoval podle metodiky tehdy zakázaných skautských oddílů a Foglarovských ideí (s Jaroslavem Foglarem byl oddíl i v kontaktu). Oddíl měl 5 družin, které vedli rádcové a podrádcové, měl vlastní kroje doplněné vázačkami, turbany, liliemi a prýmkami dle hodností jednotlivých členů. V r. 1989 měl oddíl přes 50 členů z nichž část byla v tzv. Poštolkách, což byla přípravka do oddílu pro děti z I. stupně základních škol.

 •  Na začátku roku 1990 dochází k rozdělení oddílů. Z oddílu se odděluje následně vzniká Klub přátel přírody Krok, složený ze skupiny starších členů oddílu. Turistický oddíl Krok ale nadále pokračuje ve své činnosti. V 90 letech zvažovali vedoucí oddílu Krok přestup z TJ VP pod nově obnovená Skautská střediska. Činnost a struktura oddílu byla ale v té době již tak specifická a samostatná (přestože vycházela po celou dobu z idejí skautingu), že se vedoucí nakonec rozhodli svůj přestup pod skauty nedokončit a začali si hledat možnosti větší samostatnosti pod jinou střešní organizací (Asociací turistických oddílu, Woodcrafter).

Činnost oddílu KROK 2003-2007

Ondřejník 8.11.03

 

 • V roce 2002, pod novým vedením Tuláka, přešel turistický oddíl Krok pod Sdružení Klubko, se kterým oddíl již delší dobu spolupracoval.. Od roku 2002 do roku 2006 vedl oddíl Mýval (Martin Sysala), Tulák (Daniel Baumruk) a Žabka (Jana Němcová). Do roku 2005 měl oddíl svou kubovnu v "likusáku" - bývalách venkovních šátnách hokejistů při VSH. Poté se oddíl na chvíli přestěhoval do U-krytu a pak do Sokolovny ve Starém Městě, kde působí Sdružení Klubko doposud. Turistický oddíl Krok byl určen dětem ve věku od 6 let. Oddíl byl opět rozdělen na 3 družiny : Sokoli, Jestřábi, Kondoři. Činnost oddílu byla zaměřena na všeobecně zájmovou činnost se zaměřením na turistiku. Činnost oddílu byla realizována za minimálních finančních nákladů, aby se do činnosti mohly zapojit všechny děti, které mají zájem o tuto činnost. V roce 2006 převzali vedení oddílu dosavadní rádcové družin - Kolt, Koblih, Kobolt. Podařilo se jim zvládnout jeden školní rok a ten završit vlastním táborem na Morávce. V polovině roku 2007 přerušil oddíl svou činnost z důvodů vytíženosti vedoucích. Část straších členů naplno rozjela dřevárenský klub Chaoti a část členů se zapojila do činnosti dobrovolnického klubu při ADŘE.

 • Vedoucí oddílu:

2002 -2006

V1.jpg (8212 bytes)

Mýval     Martin Sysala

Tulák     Daniel Baumru

Žabka    Jana Němcová

2006 - 2007

Koblih    Lukáš Hrůzek

Kolt       Pavel M.

Kobolt  Vojta Pustovka

 • Oddílové zkoušky 2006
 • Plavčík:
  3 uzly
  5 písmen v morseovce
  Oddílové signály
  Družinový pokřik
  Oddílový pokřik

 • Kadet
  6 základních uzlů
  Rozdělání ohně na 10 + Úklid ohniště
  Zachycení pískané morseovky
  KPZ
  Kadet

 • Kormidelník
  2 souhvězdí
  Buzola
  Orientace v mapě
  Deník
  Osmičkový uzel
  Oddílový kroj
  5 schůzek / akcí
  Čestné a kamarádské chování
  20 písmen v morseovce

 • II. Důstojník
  Topogr. značky
  Oheň na 3 zápalky bez papíru
  6 hod. mlčenka

  4 akce
  Šifrování
 • I. Důstojník
  12 h hladovka
  12 h. mlčenka
  Noční orientace
  Morseovka – přijímání, vysílání
  2 nové celooddílové hry

 

 • AKCE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

  I. pololetí šk.r. 2005/2006

  6. 9.              První oddílová schůzka
  30. 9. - 2.10.  Víkendovka
  15.10.            Výprava Smrk
  5.-6.11.          Úklid lesa se Stonožkou
  17. 11.           Brigáda na Krásné 
  27. 12.           Výlet na Ondřejník

 • AKCE ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

  II. pololetí šk.r. 2004/2005

  2.1.            Novoroční oheň - pískovna
  22.1.          Výprava Ondřejník
  5.3.            Výprava - Prašivá (zimní táboření)
  2.4.            Výprava Štramberk
  16.4.          Úklid lesa se Stonožkou
  27. - 28.5.   Bambiriáda
  24. - 26.6.   Hraniční stezkou
  30.7. - 7.8.  Tábor MORÁVKA

  I. pololetí šk.r. 2004/2005

  7.9.         první oddílová schůzka
  11.9.       Děti, mládež, volný čas
  16.9.       Výprava - Palkovské hůrky
  15.-17.10 Víkendovka na Mazáku
  30.10.     Úklid lesa
  12.-14.11 Víkendovka
  27.11.     Výprava Skalka
  24.12.     Štědrovečerní pouštění lodiček
   
 • AKCE ŠKOLNÍ ROK 2003/2004

  2.9.         první oddílová schůzka
  13.9.        výlet na Palkovské hůrky
  20.9.        výlet na Štandl
  26.-28. 9. Víkendová akce Žermanice
  11.10.      brigáda - úklid klubovny a zahrady
  19.10.      výlet Velký Javorník
  24.-26.10  Víkendová akce Morávka - Protěž
  8.11.        výlet Skalka - Ondřejník
  22.11.      výlet Štandl
  21.12.      vánoční schůzka
  27.12.      výlet Smrk
   
 • SCHŮZKY II. pol. š.r. 2003/2004

  7.2.          výlet k Morávce
  28.2.        výlet na Prašivou - zimní táboření
  2.-4.4.      předvelikonoční víkendovka
  17.4.        krajské kolo TBZ
  21.-22.5.  Bambiriáda
  29.-30.5.  Dětský den
  7.-15.8.    Tábor "Rytířskou stezkou" ve Skalici


f_krok_01.jpg f_krok_01.jpg
f_krok_01.jpg f_krok_01.jpg
f_krok_01.jpg f_krok_01.jpg
f_krok_01.jpg f_krok_01.jpg
f_krok_01.jpg f_krok_01.jpg
f_krok_01.jpg f_krok_01.jpg
f_krok_01.jpg f_krok_01.jpg
f_krok_01.jpg f_krok_01.jpg
f_krok_01.jpg f_krok_01.jpg

T.O. KROK - AKTUALITY