Studentsky dobrovolnický klub
Přehled AKCÍ Fotky Zpravodaj-Akce 2008
Velikonoce v Uprchlickém táboře
Akce v roce 2005
   NOVÉ WWW SDK 

Studentský dobrovolnický klub

!!! ODKAZ NA NOVÉ WWW STRÁNKY SDK !!!

!!! ODKAZ NA NOVÉ WWW STRÁNKY SDK !!!

Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Za tuto činnost nedostává finanční odměnu, ale často nedocenitelný dobrý pocit z pomoci ostatním, získává zkušenosti a nezřídka i přátelství.

Chceš poznat něco nového? Poznat nové kamarády, něco se naučit, poznat sebe sama, pomáhat druhým? Myslíš si, že bys dokázal i víc, dokážeš pomoci i druhým?

Dětský den na Olešné

Co je to studentský dobrovolnický klub?

Studentský (dříve středoškolský) dobrovolnický klub je všem otevřená skupina mladých lidí, kteří realizují vlastní činnost, schůzky, programy pro děti (např. v Uprchlickém táboře ve Vyšních Lhotách), programy pro mentálně postižené, exkurze do pomáhajících organizací ve Frýdku-Místku, akce, besedy a pomáhají při pořádání prezentačních akcí Sdružení Klubka a Adry. Činnost dobrovolnického klubu ovlivňují hlavně sami jeho členové, kteří sami dávají podněty na další akce. Mimo akce a schůzky jsou pro středoškolský dobrovolnický klub připravovány prožitkově-vzdělávací programy zaměřené na týmovou spolupráci, role ve skupině apod.

Klub vznikl v rámci nízkoprahového klubu pro mládež v  Centru nové naděje v roce 2001, kde se i pravidelně scházel. Mezi jeho zakladatelé patřili zejména studenti gymnázia Petra Bezruče z Místku.  Po ukončení činnosti nízkoprahového klubu CNN převzalo jeho činnost Sdružení Klubko. Pod Klubkem klub realizoval každoroční Dětský den na Olešné, prožitkové programy Pohoda, v roce 2002 pomáhal při povodních v jižních Čechách a od roku 2003 je jedním z hlavních organizačních pořadatelů Bambiriády ve Frýdku-Místku. V roce 2003 zaštítilo obsahovou činnost středoškolského dobrovolnického klubu sdružení Adra, které provozuje ve Frýdku-Místku dobrovolnické centrum. V závěru roku klub vzhledem k organnizačním změnám v DC Adra klub dočasně přerušil svou činnost. Od roku 2011 se dobrovolnická činnost Klubka a Adry opět připravuje s podporou odrostlých členů oddílů Klubka a dalších mladých dobrovolníků.

Klub je otevřen všem mladým lidem, kteří chtějí zkusit něco nového, poznat nové lidi a kteří chtějí i něco zrealizovat. Vzhledem k "neformálnosti" klubu je možné se do něj přihlásit celoročně a tak se zapojit do jeho činnosti. Stačí se zkontaktovat nejlépe e-mailem na adresu klubko@post.cz , nebo přijít do dobrovolnického centra Adry pod Frýdeckým náměstím.

SCHŮZKY:
Od září 2010 jsou schůzky nepravidelné, závislé od přípravy jednotlivých akcí.

Kontakt:

  Dobrovolnické centrum ADRA, tel: 558 436 261
  Sdružení Klubko, tel: 731 40 99 53, e-mail: klubko@post.cz

05_UT1.jpg (18088 bytes)

ČINNOST DOBROVOLNICKÉHO KLUBU:

DOBROVOLNICKÝ KLUB - I. pol. 2009

(LETÁK SDK)

        Souhrn akcí za I. pol. 2009 - dokument Word(DOC)

DOBROVOLNICKÝ KLUB - II. pol. 2008 :

27.-30.8. Prožitkově vzdělávací akce PŘIDEJ SE
18. 9.    schůzka v 16:00 (Adra)
20. 9.    herní den pro děti (setkání pěstounských rodin v Komorní Lhotce)
8. 10.    zahajovací schůzka nové dobrovolnické skupiny (Adra)
22. 10.   program pro děti v NZDM U-Kryt
5. 11.     schůzka ADRA
19.11.    pečení perníčků pro Gaudium 25.11.     Gaudium ve F-M - program pro seniory
3.12.      schůzka v ADŘE, příprava na Mikuláše
4.12.      Mikuláš v nemocnici
12.12.     Benefiční koncert v Nízkoprahovém klubu
13.12.     Pržno - Náš svět (zařízení pro mentálně postižené) odpolední program
14.12.     přesun sociálního šatníku v ADŘE
19.12.     Akce sami sobě - Čajovna ve Frýdku

DOBROVOLNICKÝ KLUB - I.pol. 2008:

        Velikonoční sbírka ADRA
        ADRA – příprava DZ
        Den Země (Sokolík)
        Bambiriáda
        Dětský den Olešná
        Klubkovský dětský den (Sokolovna)

DOBROVOLNICKÝ KLUB - I.pol. 2007:

7.  2.  ADRA – příprava
14.2.  Náš svět Pržno (ústav pro ment. postižené)
28. 2. ADRA – příprava NKN
Březen 2007
         Nízkoprahový kub Nezbeda (hry a soutěže s dětmi)
         Chráněné dílny
Duben 2007
        Velikonoční sbírka ADRA
        ADRA – příprava DZ
        Den Země (Sokolík)
Květen 2007
        Výlet s dětmi z azylových domů
        ADRA – příprava
Červen 2007
        Dětský den Olešná
        Klubkovský dětský den (Sokolovna)

DOBROVOLNICKÝ KLUB - II. pol. 2006 :

11. 10. schůzka v 16:00 (Adra)
16. 10. výlet  za pokladem s dětmi z Nezbedy
25. 10. schůzka v 16:00 (Adra)
26. 10. návštěva chráněných dílen
29. 10. zábavné dopoledne v Uprchlickém táboře Vyšní Lhoty
8. 11.   schůzka v 16:00 (Adra)
22. 11. schůzka v 16:00 (Adra)
24. - 26. 11. prožitková víkendová akce
29. 11. schůzka
5. 12.   Mezinárodní den dobrovolnictví
6. 12.   Mikuláš pro Nemocnici F-M – dárky, pečení perníčků a tvoření přáníček
20. 12. Vánoční ukončení roku v Adře

DOBROVOLNICKÝ KLUB - I. pol. 2006 :

 1.  1.     Vize a plány pro I. pololetí 2006
25. 1.     Adra - výroba maxi pexesa
  8. 2.     Nízkoprahový klub Prostor
14. 2.     Cena Křesadlo
22. 2.     ADRA - domluva hraní divadla
4.-5.3.   ADRA - příprava divadla
  8. 3.     Ústav pro mentálně postižené v Pržně - divadlo+doprovodný program
20. 3.     Domov důchodců - divadlo+doprovodný program
4.-5. 4.   Velikonoční sbírka ADRY s programem na náměstí
8.-9. 4.   víkendovka s Čečenčaty (zrušeno)
21. 4.     Den Země
22. 4.     Úklid lesa se stonožkou
26. 4.     Návštěva nízkoprahového klubu Nezbeda
20. 5.      Výlet s Čečenčaty
28. 5.      Dětský den na Olešné (brigáda na činnost dobrovolnického klubu)
 3. 6.       Klubkovský dětský den v sokolovně

DOBROVOLNICKÝ KLUB - II. pol. 2005 :

 • Přečtěte si odkaz: Akce v roce 2005

  21.  9.     Vize a plány pro II. pololetí 2005
    5.10.     Adra - příprava sportovního odpoledne pro děti v Uprchlickém táboře
    9.10.     Uprchlicky tábor - sportovní dopoledne pro děti
  19.10.     Adra
    2.11.     Exkurze do nízkoprahového centra pro děti Ú-krytu
    9.11.     Ústav pro mentálně postižené v Pržně - netradiční olympiáda
  16.11.     Adra
  28.11.     Domov důchodců - pečení perníčků
  30.11.    ADRA - Předvíkendová schůzka
  2.- 4. 12. Víkendovka 'Ve světle svíčky' spojena s akcí v uprchlickém táboře
  5.-7.12.   Křesadlo - výzkum a rozdej letáku ve městě na téma oceňování dobrovolníků
  14.12.     ADRA poslední setkání 2005
  1.-18.12.   pomoc sdružení Podané ruce při jejich sbírce v Tescu.

  DOBROVOLNICKÝ KLUB - I. pol. 2005 :

  16.2.      Vize a plány pro 1. pololetí 2005
    2.3.      Exkurze do nízkoprahového centra pro děti Ú-krytu
  7.-11.3.  Program pro děti z azylových domů
  20.3.      Uprchlický tábor - velikonoce pro děti
  30.3.      Adra - příprava velikonočních dárku do domova důchodců
  12.4.      Domov důchodců - setkání generací
  13.4.      Adra - příprava programu do Ústavu soc. péče pro ment. postižené
  27.4.      návštěva Ústavu soc. péče pro ment. postižené
  11.5.      Adra - příprava sportovního odpoledne pro děti v Uprchlickém táboře
  15.5.      sportovní odpoledne pro děti v Uprchlickém táboře
  26.-28. 5. pomoc při Bambiriádě
  5.6.       Dětský den na Olešné  - realizace soutěží pro děti (Den radosti ČSSD) 


  DOBROVOLNICKÝ KLUB - II. pol. 2004 :

     8. 9. Vize a plány pro II. pololetí 2004
  22. 9.  první náborové setkání ve šk.r. 2004/05,  příprava akcí
    6.10. příprava programu - akce v Ústavu soc. péče  
    9.10. Hezké sobotní odpoledne - akce soc. organizací
  10.10. akce v Ústavu soc. péče na Ostravici
  20.10. Křeslo pro hosta - Ruda Koukol - dobrovolník Adry v zahraničí
    3.11. příprava akce pro děti v uprchlickém táboře ve Vyšních Lhotách
  14.11. akce pro děti v uprchlickém táboře ve Vyšních Lhotách
  24.11. příprava mezinárodního dne dobrovolnictví
  26.-28.11. prožitkově vzdělávací víkend dobrovolnického klubu
   5. 12. Mezinárodní den dobrovolnictví

  DOBROVOLNICKÝ KLUB - I. pol. 2004 :

  14.1. Vize a plány pro 1. pololetí 2004
  28.1. Křeslo pro hosta - ředitel uprchlického tábora
  11.2. + 25.2 příprava programu pro děti v uprchlickém táboře 
  29.2. Uprchlický tábor
  17.3. Exkurse - streetwork  pro děti ve F-M
  31.3. Křeslo pro hosta
  14.4. Velikonoční sbírka Adra
  28.4. Úvod do Bambiriády - příprava prezentace dobrovolnického klubu
    8.5. Den pro Evropu (před kinem P.B.)- organizační zajištění
  12.5. Příprava Bambiriáda - organizační práce v rámci zajištění Bambiriády
  21.5. Bambiriáda
    2.6. Příprava dětského dne 
    6.6. Dětský den na Olešné  - realizace soutěží pro děti (Den radosti ČSSD) 
  24.6. Domluva letních akcí

  Další odkazy:

  03_DD_1.jpg (20423 bytes)

  Dobrovolníci - Dětský den Olešná

  ADRA - Bambiriáda 04

  ADRA - Bambiriáda 04

  03_DD_2.jpg (19378 bytes)

  Dobrovolníci - Dětský den Olešná

  PICT0079.jpg (33069 bytes)

  ADRA - prožitkový víkend

  03_DD_4.jpg (18098 bytes)

  Dobrovolníci - Dětský den Olešná

  ADRA-leden 2004 otevření dobrovolnického centra

  ADRA-leden 2004 otevření dobrovolnického centra

  Dobrovolníci při povodních v r. 2002

  Dobrovolníci - Povodně 2002

  Dobrovolníci - schůzka v Adře

  Dobrovolníci - schůzka v Adře

 • DOBROVOLNÍCI - AKTUALITY