Sociální činnost   
Na jedné lodi Zapojení dětí do zájmové činnosti Dobrovolníci

V době vzniku se Sdružení Klubko věnovalo prioritně sociální činnosti. Činnost se zaměřovala na práci s neorganizovanými skupinami dětí a mládeže a problémovou mládež. Sdružení klubko spolupracovalo při zajištění provozu kontaktního street centra Bus a Nízkoprahopvého klubu v Centru nové naděje. Pro tyto děti a mládež jsme ve spolupráci s dalšími pomáhajícími (sociálními organizacemi realizovali víkendové akce, sportovní odpoledne apod. Od roku 2002 do roku 2006 (do platnosti nového zákona o sociálních službách) se činnost zaměřila i na práci s klienty kontaktního street centra Renarkon, které je určeno pro mládež, mající "problémy" s drogami - naším cílem bylo klientům umožnit prožít a poznat i něco jiného, než to co jim přináší ulice a ukázat i jiné možnosti.

PROJEKT NA JEDNÉ LODI

V roce 2002 jsme zvažovali co bychom mohli uspořádat pro děti toulající se bezprizorně po ulicích. Napadla nás loď. Loď kterou si děti postaví a na které vyplují. Nakonec vše bylo jinak, ale loď skutečně existuje a dnes projekt Na jedné lodi vyjadřoval společnou práci několika organizací věnujících se sociální práci s dětmi a mládeží, neorganizovanými, rizikovými skupinami mládeže a delikventní mládeží v  rámci primární a sekundární prevence ve městě. V letech 2002 až 2006 byl projekt realizován se zaměřením na rizikové skupiny dětí a mládeže v rámci činnosti protidrogové prevence a prevence kriminality.

Více o projektu NA JEDNÉ LODI 2002 - 2006

lod-natirani.jpg (16846 bytes)

Klienti kontaktního street centra při práci

02_plachetnice_nakl.jpg (18910 bytes)

První spuštění plachetnice na vodu 2002


Lod_plavani_na_lane.jpg (20595 bytes)

Sociální asistenti s dětmi na Žermanicích

DOBROVOLNICKÁ ČINNOST Programy pro děti v uprchlickém táboře

Při Sdružení Klubko a Dobrovolnickém centru ADRA ve Frýdku-Místku pracoval Středoškolský dobrovolnický klub. Dobrovolníci realizovali vlastní  programy pro děti (např. v Uprchlickém táboře ve Vyšních Lhotách), programy pro mentálně postižené, exkurze do pomáhajících organizací ve Frýdku-Místku, akce, besedy a pomáhali při pořádání prezentačních akcí Sdružení Klubka a Adry. Od roku 2009 činnost dobrovolnického klubu (dnes již Studentského dobrovolnického klubu) převzalo Dobrovolnické centrum Adra ve Frýdku-Místku. Činnost dobrovolnického klubu ovlivňují hlavně sami jeho členové, kteří sami dávají podněty na další akce. Mimo akce a schůzky jsou pro dobrovolnický klub připravovány prožitkově-vzdělávací programy zaměřené na týmovou spolupráci, role ve skupině apod.

Více informací a přehled činností naleznete v odkazu Dobrovolníci.

Činnost dobrovolníků probíhá pod Dobrovolnickým centrem ADRA ve Frýdku-Místku


 

ZAPOJENÍ NEORGANIZOVANÝCH DĚTÍ DO ZÁJMOVÉ ČINNOSTI 

Tým Sdružení Klubko se aktivně věnuje práci s mládeží od r. 1998. Svou činností vytvářel most mezi neorganizovanou mládeží a zájmovými skupinami ve Frýdku-Místku.
V rámci spolupráce s organizacemi pracujícími neorganizovanými dětmi a mládeži Sdružení Klubko umožňuje dětem a mládeži z kontaktních míst se zapojit do zájmové činnosti v rámci Sdružení Klubko. Prostřednictvím úzké spolupráce mezi soc. asistenty a pracovníky pomáhajících organizací jsme nabízeli vybraným dětem na základě jejich zájmu zapojení se do činnosti spolupracujících zájmových oddílů Sdružení Klubkai, které sdružují i děti ze soc. znevýhodněných rodin a pěstounských rodin. Pro tyto děti bylo zajištěno i základní materiální vybavení (např. batohy, spací pytle, stany pro pobyt v přírodě), aby se mohly účastnit akcí zájmových oddílů. Díky spolupráci s krizovým centrem se podařilo zapojit do činnosti  i děti ze krizového centra Centra nové naděje.

Streetwork - nízkoprahové kontaktní street centrum BUS (2002)
Streetwork - nízkoprahové kontaktní street centrum BUS (2002)