PROJEKT NA JEDNÉ LODI BYL REALIZOVÁN V LETECH 2002 - 2006. PO VYDÁNÍ NOVÉHO ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH SDRUŽENÍ KLUBKO JIŽ NEMOHLO ZA STÁVAJICÍCH PODMÍNEK SLUŽBY PRO RIZIKOVÉ SKUPINY POSKYTOVAT. SOCIÁLNÍ ORGANIZACE ALE NADÁLE MAJÍ MOŽNOST LOĎ KLUBKO VYUŽÍVAT . DNES PLACHETNICE KLUBKO SLOUŽÍ ZEJMÉNA  ZÁJMOVÝM ODDÍLŮM A ČLENŮM KLUBKA A SPŘÁTELENÝCH ORGANIZACÍ.

 

PROJEKT NA JEDNÉ LODI 2002 - 2006

Projekt byl v letech 2002 - 2006 podporován z fondů Moravskoslezského kraje, Města Frýdku-Místku a Ministerstva vnitra ČR v rámci protidrogové prevence a prevence kriminality loď před Street centrem Renarkon pro drogově závislé

 

Projekt Na jedné lodi vyjadřoval společnou práci několika organizací věnujících se sociální práci s dětmi a mládeží, neorganizovanými, rizikovými skupinami mládeže a delikventní mládeží v  rámci primární a sekundární prevence ve městě. Obsahem projektu byla pracovní a volnočasová náplň pro mládež z rizikových skupin.

A) Na jedné lodi - Primární prevence

Cílem projektu je zapojení neorganizovaných dětí a mládeže z rizikových skupin, kteří svůj čas tráví většinou na ulici, kde se potýkají s problémy drog, uličních part a jinou asociální činností, do společné systematické práce. Jako novou alternativu pro využití volného času dětí a mládeže z rizikových skupin se kterými pracujeme, se podařilo získat za spolupráce sponzorů a vrcholových sportovců plachetnici a další malé lodě. Děti a mládež si tak vlastními silami za "dohledu" zkušených lektorů opravují "vlastní" lodě, se kterými pak mohou podnikat v rámci činností jednotlivých zapojených organizací prázdninové plavby na přehradě Žermanice u Frýdku-Místku. Zapojené děti se pak mohou zapojit i do celoroční zájmové činnosti v rámci zájmových oddílů. Tato prostupnost umožňuje dětem se v průběhu roku zapojit do zájmové činnosti, do které by díky dosavadnímu stylu trávení volného času se něměli příležitost jinak zapojit.

 

B) Na jedné lodi - Sekundární prevence

Cílem projektu Na jedné lodi - sekundární prevence - je přímá práce s klienty - aktivními uživateli drog a osobami ohroženými drogou z kontaktního street centra Renarkon, Komunitního centra Renarkonu Čeladná a klienty kontaktních street center sociálních asistentů Městského úřadu ve Frýdku-Místku. Projekt se zaměřuje na realizaci nových pracovních a volnočasových alternativ při práci s klienty z těchto kontaktních a komunitních organizací.

Projekt vytváří novou alternativu sekundární prevence při využití pracovní terapie a volného času klientů kontaktních center, doléčovacího center, terapeutických komunit. Obsahem tzv. "Street Yachtingu", který vychází ze zkušeností realizovaných obdobných projektů v ČR, je pracovní terapie s klienty a realizace nové volnočasové náplně klientů při opravě a údržbě plachetního plavidla Promeneur. Tyto práce a aktivity probíhají pod vedením odborných lektorů - terapeutů z kontaktních street center a umožňují navázat mezi klienty a terapeuty nové vazby a vztahy, které napomáhají lepšímu individuálnímu poznání klientů, a díky tomu mohou lektoři adekvátněji reagovat na jejich potřeby, lépe jim porozumět a nabídnout vhodnou pomoc.

Místo realizace 2002-2006:

Pracovní část projektu - pracovní terapie při opravě a údržbě lodi probíhá u Kontaktního street centra Renarkon, kde je na přilehlém pozemku města Frýdek-Místek umístěno plachetnice mimo sezónu. Současně je zde ve vedlejším objektu i prostorové zázemí Sdružení Klubka, které slouží pro uskladnění pracovního materiálu a jako zázemí pro "mimorenarkonovské" klienty (Sdružení Klubka a soc. asistentů MěÚ) tak, aby se zabezpečilo oddělení jednotlivých pracovních skupin.

V průběhu letní sezóny projekt probíhá na přehradě Žermanice (cca 12 km od F-M), kde se uskutečňují jednotlivé jednodenní a vícedenní akce a pobyty s klienty zapojených organizací.

Forma realizace 2002-2006:

Personální zabezpečení projektu 2002-2006:

lod-natirani.jpg (16846 bytes)
klienti street centra při práci na lodi

02_plachetnice_nakl.jpg (18910 bytes)
převoz lodi ze street centra na přehradu
Lod_plavani_na_lane.jpg (20595 bytes)
soc. asistenti s dětmi na Žermanicích

Za slovem LOĎ se toho může skrývat mnoho : cesta, dobrodružství, poznání, dálky, kamarádi, touha, zapomenutí... Každý si v tom najde něco svého, neboť LOĎ je hodně silné slovo. A tak když jsme se dívali na děti bezcílně toulající se po ulicích, které tráví  svůj čas většinou jen bezúčelnou a často ne příliš vhodnou zábavou, napadlo nás, že bychom jim měli umožnit poznat něco nového, zajimavého, co by je odpoutalo od současného bezcíleného trávení života  po ulicích. Napadla nás LOĎ. Loď, kterou si sama mládež postaví. Něco, co jim dá cíl, co jim umožní poznat smysl a krásu práce za nějakým cílem.

Původně jsme si mysleli, že bychom mohli loď postavit sami. Ale po prvních kontaktech s lidmi, kteří si loď stavěli, jsme zjistili, že to tak jednoduché není a že bychom si děti a myšlenku lodě měli prvně vyzkoušet. Pak už šly věci ráz na ráz. Podařilo se nám sehnat první kontkat na lidi zabývající se loďmi, našli jsme pěknou starou loď na, které bude i nějaká práce, a podařilo se nám získat prvního dárce, který nám loď zakoupil.

Pak nás už čekaly jen "příjemné" starosti, jak loď z Prahy dopravit do F-M, jak ji vyložit (původně jsme si mysleli, že ji vyložíme ve třech, ale teprve v Praze jsme zjistili, že váží více než 700 kg a k jejímu naložení a vyložení je třeba jeřáb). Naštěstí se objevili dobří lidé, kteří nám s tím pomohli a tak v pátek 12.dubna 2002 jsem vedle Kontaktního místa Renarkonu vyložili  naši první plachetničku. Měří  6 m, má malou kajutu a je pro 5 osob. Už při vykládání nám asistovala skupinka mládeže - klientů z centra Renarkon, kteří se hned hlásili k práci na lodi ( už tady se projevila síla myšlenky, neboť tyto kluky neviděl ještě nikdo pracovat). Teď nás čeká práce na novém nátěru lodi, na jejím zkompletování , no a pak už můžeme vyrazit na první zkušební plavbu (r.2002).

 

04_lod_natir_05_1.jpg (71420 bytes)
nátěr dvousložkovýma barvami vyžaduje pracovní zručnost i od klientů

04_lod_natir_33_2.jpg (49387 bytes)
před street centrem
Lod_04_06_17_renarkon_04_17_06renark_016_2.jpg (36552 bytes)
Ne jedné lodi - terapeuti i klienti - jaký bude náš další společný cíl?

Pict0018.jpg (22578 bytes)

jsou i jiné věci než drogy....už tomu věříte?