Historie KPP KROK

Klub přátel přírody KROK  (KPP KROK) vznikl v roce 1990 jako nástupce turistického oddílu Krok a sdružuje jeho odrostlé členy, kamarády a kamarádky a dnes už i jejich děti.


Turistický oddíl Krok vznikl v r. 1979 a byl založen Hankou Palátovou. Během let se vystřídalo několik vedoucích. Jedni z posledních před prvním rozdělením oddílu ( tzn. v letech 86 -89 ) byli Iva Barcziová a Martin Rigler. Oddíl tehdy pracoval na maximum a jel podle formy skautských oddílů : družiny, rádcové, podrádcové, celoroční hry, bodování, tábory… V r. 1989 měl na 40 členů, byl rozdělen na 2 části - přípravka Poštolky (1-4 tř.) a oddíl Krok.

 

 

Na začátku roku 1990 vedoucí oddílu (po předchozích neshodách s části členů oddílu) oznámil, že odchází z oddílu Krok a přebírá přípravný oddíl Poštolek ze kterých zakládá nový samostatný oddíl (Sekvoj). Oddíl Krok pokračoval dál bez vedoucího, zmenšil se počet členů a z oddílu vznikl Klub přátel přírody Krok, který začal pracovat pod sdružením dětí a mládeže Woodcraft (Liga lesní moudrosti ) se sídlem v Ostravě. Další roky ubíhaly stejně rychle, jak předchozí. Opět noví kamarádi, opět nové akce. A současně tu byl i ”odchod” některých kamarádů do života, ztráta klubovny, odchody na vojnu, nová studia členů na nových školách po celé republice…. Ale ať se dělo v průběhu těch let cokoliv, ať nás školy rozevlály kamkoliv, stále jsme byli dobrá parta, stále jsme byli ten Krok, který neúnavně psal svou další historii. KPP Krok byl zaměřen zejména na turistiku, táboření a akce s tématikou zážitkové pedagogiky. Časem vznikly i akce pro širokou řadu naších kamarádů a přátel - např. akce Golfklub Jamka, Velikonoce.

Moravka-96rano.jpg (13434 bytes)

 

 KPP ROK vznikl z turistického oddílu. Tím je i dána jeho základní činnost a tou je turistika a pobyt v přírodě. Pořádáme časté výlety i několikadenní putování po horách. Naším cílem jsou nejčastěji Beskydy a Slovenské hory - Fatra, Nízké a Vysoké Tatry, Slovenský Ráj.

 

 

 

Vandr - když jsou prázdniny, tak se musí někam vyrazit na několik dní s batohem na zádech. A tak jsme zcestovali 1991 - Krušné hory a Šumava, 1992 - Slovenské Rudohorie, 1993 - Bílé karpaty, 1994 - Nízké Tatry, 1995 - 1996 - Rumunský Bihor, 1997 - Malou i Velkou Fatru, 1998 - Šumavu, 1999 - Labské pískovce, 2000 - Jeseníky, 2001 - Alpy.

Táboření. Do roku 2001 jsme využívali tábořiště na Morávce, které jsme už znali z dob "táborových". V současné době z důvodů nových cílu majitele s pozemkem jsme o možnost tábořit na tomto tábořišti přišli. Jezdili jsme zde pravidelně od roku 1992 do 2000 o Velikonocích, kdy jsme tady často zažili ještě závěje sněhu.

 

 

Akce Pohoda. Záběr, nejistota, napětí, překvapení, lezení, povídání, zamyšlení, hraní, zpívaní, nespaní, kreslení, skládání, hledání, ztracení, snažení, únava, relaxace ……… To vše a nejen to je možné zažít během akce Pohoda, kde poznáte něco, někoho nového, něco nečekaného, ale třeba i to co už dobře znáte, jenže poznáte, že to lze prožít znovu úplně jinak. Pohoda se konala již po osmé. Dřív to byla netradiční oslava narozenin. Od roku 1998 je to akce s podtitulem Křížení cest, což znamená křížení cest lidí z různých míst, z nichž mnozí pracující s dětmi a mládeží a kteří chtějí něco zažít, co pak můžou sami využít. Základní idea Pohody & Křížení cest je převzata z Prázdninové školy Lipnice a z její zážitkové pedagogiky. Celkově je to ale souhrn her a technik ze všech možných zdrojů a z vlastních nápadů. Každý rok je akce tématicky zaměřená.

Rumunsko-ohen.jpg (9978 bytes)

hory_Labskepiskovce.jpg (17386 bytes)

Hist-setkani.jpg (17304 bytes)

A co je vlastně KLUBKO?

Na podzim v roce 1997 se objevily nové možnosti týkající se činnosti Kroku. V té době jsem se seznámil v Praze s Informačním centrem mládeže. A ta dala představu o možné další aktivitě Kroku. Současně Michal K. se v té době začal věnovat práci s malými dětmi. Proto v lednu 1998 jsme ve Frýdku-Místku založili novou tzv. samostatnou organizační jednotku sdružení Ligy lesní moudrosti dětí a mládeže - Svaz klubů a kmenů LLM Dam Klubko. s právní subjektivitou, které mělo organizačně a právně zastřešit naší činnost ve Frýdku-Místku. V rámci naší práce v Klubku jsme se dostali do kontaktu se Centrem nové naděje, a "jeho" Střediskem výchovné péče a kontaktním streetcentrem Autobus. Michal se ještě věnoval novému Klubu romských dětí a já informačním panelům pro budoucí Informační centrum dětí a mládeže.

  Přestože Svaz Klubko byl samostatný právní subjekt, ale současně byl pod Ostravskou Ligou lesní moudrosti, měli jsme dost práce vysvětlit na různých úřadech co to znamená a co to vlastně Liga lesní moudrosti je. Současně ani naše sociální náplň (streetwork) se už příliš neshodovala s činností zastřešující LLM. Proto v roce 2000 vzniklo nové, zcela samostatné Sdružení Klubko. Sdružení klubko prvně převzalo pod sebe sociální práci s dětmi a mládeží, kdy sdružení Sdružení Klubko spolupracovalo v projektech Nízkoprahového klubu Centra nové naděje, nízkoprahového kontaktního centra Autobus, zajišťovalo lektorskou činnost pro akce s dětmi a mládeží a vzdělávání.

V roce 2003 Sdružení Klubko převzalo ze zaniklé Ligy lesní moudrosti i zájmové Kluby a s nimi i KPP KROK. Klub KPP KROK dnes již jde samostatnou cestou a je založen na vzájemném kamarádství všech kamarádů.

Aktuální nabídku Klubka najdete na stránkách Sdružení Klubka.

Martin Sysala ( Mýval )

1979 – vznik turistického oddílu KROK

1990 – oddělení části turistického oddílu Krok a vznik Klubu přátel přírody Krok ( KPP KROK při Sdružení Woodcrafter )

1998 – vznik Svazu klubů a kmenů LLM – Klubko

2000 – vznik Sdružení Klubko