FOTO DOBROVOLNICKÝ KLUB
listopad-prosinec 2005

Ústav pro mentálně postižené v Pržně

Prožítková víkendovka "Ve světle svíčka" + Uprchlický tábor
 

Ústav
pro mentálně
postižené Pržno

 

 
 
 
 
 

 Prožitkově - vzdělávací víkend
Ve světle svíčky
2. - 4. 12. 2005
spojený s naším divadlem v Uprchlickém táboře