FOTO DOBROVOLNICKÝ KLUB
květen - červenec 2005

Domov důchodců
Uprchlický tábor - Sportovní den  II.
Ústav pro mentálně postižené na Ostravici II.