FOTO DOBROVOLNICKÝ KLUB
leden - květen 2005

Domov důchodců, ADRA
Uprchlický tábor
Ústav pro mentálně postižené na Ostravici