Vzdělávací programy : Nápadník, Pohoda
(pro pedag. pracovníky, dobrovolníky a "peery")

lanová lávka
Nápadník_ dramatická výchova - stromy
Křížení cest - setkání 2 skupin
Test první pomoci - pomoc při bezvědomí
Test první pomoci - pomoc při  hluboké řezné ráně
Peer program - Test první pomoci - pomoc při  hluboké řezné ráně
Peer - překonání síťě
Nápadník 03 - zkoužka výtvarných technik
Nápadník 03 - týmová spolupráce
Nápadník 03 - modelovka volebního programu (v rámci programu Participace)