ZÁJMOVÁ ČINNOST, STUDENTSKÝ DOBROVOLNICKÝ KLUB,  INFORMACE PRO NNO, DĚTSKÉ ODDÍLY, PREVENCE, BAMBIRIÁDA, AKCE...

DOBROVOLNICKÝ KLUB


LODĚ

 


Sdružení Klubko je neziskovou organizací dětí a  mládeže a organizací pracující s dětmi a mládeží ve Frýdku-Místku. Realizuje zájmovou činnost pro děti a mládež, organizačně a materiálně pomáhá sdruženým zájmovým oddílům a klubům působících ve Frýdku-Místku a  zabývá se prací s neorganizovanou mládeží v rámci dobrovolnických a sociálních aktivit.

Plaváčci

Zájmové oddíly a kluby

Dobrovolnický klub - SDK

Sociální činnost / Na jedné lodi

Organizační a metodická činnost

Sdružení Klubko vzniklo v roce 2000 z iniciativy jednotlivých členů, kteří se  dobrovolně i profesně věnovali sociální práci (streetwork, práce s rizikovými skupinami, pedagogická činnosti) a současně se věnovali zájmové činnosti (např. jako vedoucí dětských oddílů). Díky svým zkušenostem a své práci tak mohli vytvořit pomyslný most mezi neorganizovanou a zájmovou činností. Tyto obě činnosti - zájmovou a sociální dnes již zastřešuje Sdružení Klubko ve spolupráci s dalšími dětskými zájmovými a sociálními organizacemi ve Frýdku-Místku.


schema.gif (34463 bytes) • Dokumentace a výroční zprávy Sdružení Klubko

  PARTNERSKÉ ORGANIZACE

  Royal Rangers

  ADRA_z.jpg (11118 bytes)

  Rada Sdružení Klubko
  Předseda:                Mgr. Martin Sysala
  (nar. 1973) Vzdělání: Masaryková univerzita Brno - ped. fakulata. V letech 1999 až 2002 působil jako lektor a pedagog-terapeut ve Středisku výchovné péče pro děti a  mládež Centru nové naděje. V minulých letech realizoval vzdělávací semináře pro ped.pracovníky, spolupodílel se na vedení kontaktních street center pro rizikovou mládež, vedení turistického oddílu Krok a je realizátorem projektu Na jedné lodi. V současnosti pracovně působí v oblasti neziskového sektoru a vzdělávání v rámci Statutárního města Frýdek-Místek.

  Martin Sysala
  Místopředseda:               Bc. Michal Kříž
  (nar. 1975) Vzdělání: Vysokoškolské. Řídící pracovník v oblasti elektrotechniky. Zakladatel Sdružení Klubko a spolurealizátor programů a náplně Sdružení Klubka. V  letech  1998 - 2000   pracoval jako streetworker pro dětí a mládež v rámci kontaktního místa Autobus, vedl klub romských dětí na ul. Míru. V současnosti vede ve Sdružení Klubko dětský vodácký oddíl PLAVÁČEK. krojc.jpg (1817 bytes)

  Jednatel:      Bc. Markéta Sysalová
  (nar. 1975) Vzdělání: Pedagogická fakulta v Ostravě. Vyučuje hru na zobcovou flétnu  na ZUŠ duchovní hudby ve F-M.   Je spolurealizátorem projektů sdružení , stará se o agendu sdružení, zastupuje Sdružení Klubko na veřejnosti. Markéta Sysalová

   

  ČRDM

  Sdružení Klubko je od 3. 4. 2003 členem České rady dětí a mládežecrdmlogo_mensi.gif (5548 bytes)


  Statistika

 • AKTUALITY - Zprávy z Klubka a SDK:

  OBECNÉ | DOBROVOLNÍCI | KROK | VŠE

  OMLOUVÁME SE

  Vzhledem k změne konfigurace serveru webhostingu přestalo fungovat vkládání a zobrazování aktualit, které byly vytvořeny ve starší verzi. Editační systém WWW stránek Klubka byl vytvořen před lety ve volném čase vedoucích oddílů. Bohužel v současnosti nemáme časový prostor ani znalosti k jejich obnově. Aktuální dění je možné sledovat na www stránkách oddílu Plaváček.
  WWW PLAVÁČEK
  Aktuální dění je možné sledovat na www stránkách oddílu Plaváček.PLAVÁČEK
  ARCHÍV KLUBKA
  11 Let má archív zpráv z Klubka obsahuje na 500 zpráv od roku 2004. Dozvíte se zde o prvních Bambiriádách, o oddílových táborech, dětských dnech i o naších plachetničkách.
  Starší zprávy - Archiv

  Starší zprávy - Archiv

  Kalendář loděnice + lodě

  Kalendář Sokolovny