Středoškolský dobrovolnický klub
leden -  březen  2006
Křesadlo
Ondřejník
Víkend Adra
Náš Svět Pržno
Domov důchodců

 

Křesadlo


Výlet
na
Ondřejník



Přípravná
víkendovka
v Adře




 


 
 
 



Náš Svět
Pržno

 

Domov
důchodců